WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 90.16 MW
NOx 0.00 PPM
SO2 0.00 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 753.12 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 256.75 MW
WC-C41
กำลังผลิต 248.03 MW
NOx 10.54 PPM
SO2 2.47 PPM
ฝุ่น 0.32 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 248.34 MW
NOx 7.03 PPM
SO2 0.43 PPM
ฝุ่น 0.05 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตราฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตราฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.
web hit counter

โรงไฟฟ้าวังน้อยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา

โรงไฟฟ้าวังน้อยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายวชิระ วุฒิเวทย์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมถวายเทียนประจำพรรษา เครื่องสังฆทาน น้ำดื่ม พัดลม ยารักษาโรค และปัจจัย ให้แก่ วัดไพรฑูรย์ถนิมาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดลำพระยา วัดยมนาตามธรรม วัดน้อมประชาสรรค์ และวัดธรรมจริยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดราษฎร์บำรุง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี วัดบึงกาสาม วัดจุฬาจินดาราม วัดเจริญบุญ วัดราษฎรบำรุง วัดศรีคัคณางค์ วัดสุขปุณฑริการาม วัดสอนดีศรีเจริญ อำเภอหนองเสือ และวัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาต่อไป

อ่านต่อ

รฟ.วังน้อยรับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงินโครงการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

โรงไฟฟ้าวังน้อยรับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงินโครงการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายวชิระ วุฒิเวทย์ วิศวกรระดับ 11 เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 4 จำนวน 7,233,826 ชั่วโมง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2560 (Zero Accident Campaign 2017) โดยมี หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ วัดธรรมจริยา

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลวังน้อย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนรอบๆ โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 11 รูป ณ วัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลวังน้อย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก โรคฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน กิจกรรมเรียนรู้ดูแลสุขภาพ ตรวจมวลกระดูก นวดคลายเส้น บริการตัดผมชายหญิง และให้คำแนะนำด้านกฎหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย โดยมี นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยนายวชิระ วุฒิเวทย์ วิศวกร ระดับ 11 และนายสานิตย์ กุศลไพศาล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อยพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์ฯเข้าร่วมกิจกรรม และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 11 รูป ณ วัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับจำนวนผู้มาใช้บริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 75 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง และได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวังน้อย จำนวน 3 ราย ถอดเล็บ จำนวน 1 ราย ตรวจสุขภาพช่องปาก และทำฟัน ได้แก่ โรคฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จำนวน 49 ราย ตรวจมวลกระดูก จำนวน 17 ราย นวดคลายเส้น จำนวน 21 ราย บริการตัดผมชายหญิง จำนวน 32 ราย และให้คำแนะนำด้านกฎหมาย จำนวน 15 ราย รวมจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น 210 ราย

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อยเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมจากวิทยาลัยการตำรวจ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2560 คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 43 ของวิทยาลัยการตำรวจ จำนวน 109 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย โดยมีนายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยและนายสานิตย์ กุศลไพศาล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์ฯให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า และภารกิจของ กฟผ. ณ ห้องประชุม 109 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และห้องคอนโทรลรูม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน โดยมี นายถุงเงิน พุ่มเงิน หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2/1 (หดน2/1-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน หดน2/1-ฟ. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่คณะดูงาน

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าวังน้อยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดยมนาตามธรรม

โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลวังน้อย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนรอบๆ โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 11 รูป ณ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลวังน้อย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต กิจกรรมเรียนรู้ดูแลสุขภาพ นวดคลายเส้น ประคบสมุนไพร และบริการตัดผมชาย-หญิง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าวังน้อย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 11 รูป ณ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับจำนวนผู้มาใช้บริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ประกอบด้วย 1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 40 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง และได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวังน้อย จำนวน 1 ราย 2) ทำฟัน ได้แก่ โรคฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จำนวน 34 ราย 3) ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 10 ราย 4) กิจกรรมเรียนรู้ดูแลสุขภาพ จำนวน 49 ราย 5) นวดคลายเส้น จำนวน 13 ราย 6) ประคบสมุนไพร จำนวน 4 ราย และ 7) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 70 ราย รวมจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น 220 ราย

อ่านต่อ


footer